În perioada 01 iulie 2023 – 31 iulie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 872 apeluri.

Din totalul de 872 apeluri primite:

 • 638 au fost apeluri preluate;
 • 155 au fost apeluri scurte;
 • 79 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 638 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 

 • 286 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
 • 5 apel în domeniul traficului de persoane;
 • 0 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
 • 347 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).

 din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 

 • pentru cele 286 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :

204 apelanți “victimă”;

 72 apelanți “martor”;

 10 apelanți “altă persoană”;

 • pentru apelurile în domeniul traficului de persoane:

5 apelanti “martor”;

 • pentru apelul în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:

0 apelant

 • pentru cele 347 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

347 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 185 acte de violență fizică;
 • 251 acte de violență verbală;
 • 237 acte de violență psihologică;
 • 7 acte de violență socială;
 • 4 acte de violență sexuală;
 • 0 acte de violență economică;
 • 6 acte de violență cibernetică;
 • 0 acte de violență spirituală.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.