În perioada 01 august 2023 – 31 august 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 823 apeluri.

Din totalul de 823 apeluri primite:
• 515 au fost apeluri preluate;
• 245 au fost apeluri scurte;
• 63 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 515 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

• 277 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică etc.);
• 3 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 1 apel în domeniul egalității de gen;
• 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
• 232 apeluri pentru alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

• pentru cele 277 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :
219 apelanți “victimă”;
47 apelanți “martor”;
11 apelanți “altă persoană”;

• pentru apelurile în domeniul traficului de persoane:
1 apelant “martor”;
2 apelanți “altă persoană”;

• pentru apelul în domeniul egalității de gen:
1 apelant “victimă”;

• pentru apelurile în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:
2 apelanți “martor”;

• pentru cele 232 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
232 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 160 acte de violență fizică;
• 186 acte de violență verbală;
• 180 acte de violență psihologică;
• 5 acte de violență socială;
• 5 acte de violență sexuală;
• 3 acte de violență economică;
• 3 acte de violență cibernetică;
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.