RAPORTUL  CALL CENTER  ÎN PERIOADA

01 noiembrie – 30 noiembrie 2021

 

În perioada 01 noiembrie 2021 – 30 noiembrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită, au fost primite un număr de 663 apeluri.

Din totalul de 663 apeluri primite:

 • 437 au fost apeluri preluate;

 • 141 au fost apeluri scurte;

 • 85 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 437 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 225 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 6 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;

 • 202 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.).

 

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 225 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

146 apelanți “victimă”;

67 apelanți “martor”;

12 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 6 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

2 apelanți “martor”;

4 apelanți “altă persoană”;

 • pentru apelul în domeniul egalității de șanse/gen:

1 apelant “victimă”;

 • pentru cele 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD:

1 apelant “victimă”;

1 apelant “martor”;

1 apelant “altă persoană”;

 • pentru cele 202 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

4 apelanți”victimă”;

1 apelant “martor”;

197 apelanți “altă persoană”;

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 122 acte de violență verbală;

 • 141 acte de violență psihologică;

 • 131 acte de violență fizică;

 • 5 acte de violență sexuală;

 • 4 acte de violență economică;

 • 19 acte de violență socială;

 • 2 acte de violență spirituală;

 • 2 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.