În perioada 01 ianuarie 2022 – 31 ianuarie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 436 apeluri.

Din totalul de 436 apeluri primite:

 • 316 au fost apeluri preluate;

 • 75 au fost apeluri scurte;

 • 45 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 316 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 198 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 3 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 1 apel în domeniul violenței domestice/ traficului de persoane;

 ! De menționat faptul că în cadrul unui apel primit de la un martor, acesta a semnalat atât abuzuri ce țin de violența domestică, la care aceasta este supusă de către concubin, cât și suspiciune de trafic de persoane la care agresorul o supune.

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 3 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;

 • 111 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 198 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

127 apelanți “victimă”;

58 apelanți “martor”;

13 apelanți “altă persoană”;

 • 3 apeluri în domeniul traficului de persoane:

1 apelant “victimă”;

1 apelant “martor”;

1 apelant “altă persoană”;

 

 • 1 apel în domeniul violenței domestice/ traficului de persoane:

1 apelant “martor”;

 

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen:

1 apelant “victimă”;

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD:

1 apelant “victimă”;

1 apelant “martor”;

 • pentru cele 111 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

3 apelanți”victimă”;

108 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 113 acte de violență psihologică;

 • 101 acte de violență fizică

 • 78 acte de violență verbală;

 • 13 acte de violență socială;

 • 4 acte de violență cibernetică.

 • 2 acte de violență sexuală;

 • 2 acte de violență economică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.