În perioada 01 iunie 2023 – 30 iunie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 845 apeluri.

Din totalul de 845 apeluri primite:

 • 581 au fost apeluri preluate;

 • 190 au fost apeluri scurte;

 • 74 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 581 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 

 • 292 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 2 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;

 • 2 apeluri în domeniul violenței domestice și traficului de persoane;

 ! De menționat faptul că în cadrul a două apeluri primite au fost semnalate atât abuzuri ce țin de violența domestică asupra victimlor, cât și suspiciune de trafic de persoane

 

 • 283 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.).

 din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 

 • pentru cele 292 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :

219 apelanți “victimă”;

63 apelanți “martor”;

10 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 2 apeluri în domeniul traficului de persoane:

1 apelant “victimă”;

1 apelant “martor”;

 • pentru apelul în egalității de șanse/gen:

1 apelant “victimă”;

 • pentru apelul în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:

1 apelant “victimă”;

 • 2 apeluri în domeniul violenței domestice și traficului de persoane:

1 apelant “victimă”;

1 apelant “martor”;

 • pentru cele 283 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

283 apelanți “altă persoană”.

! De menționat faptul că în cadrul a două apeluri primite au fost semnalate atât abuzuri ce țin de violența domestică asupra victimlor, cât și suspiciune de trafic de persoane.

De asemenea calitatea de “victimă”, respectiv “martor” a persoanelor apelante a fost luată în considerare o singură dată (pentru ambele domenii) la interpretarea acestor date.

 

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 254 acte de violență verbală;

 • 253 acte de violență psihologică;

 • 195 acte de violență fizică;

 • 26 acte de violență socială;

 • 16 acte de violență economică;

 • 5 acte de violență sexuală;

 • 3 acte de violență cibernetică;