În perioada 01 noiembrie 2022 – 30 noiembrie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 665 apeluri.

Din totalul de 665 apeluri primite:
• 455 au fost apeluri preluate;
• 143 au fost apeluri scurte;
• 67 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 455 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 218 apeluri în domeniul violenței domestice(relatare acte de violență, informații privindadăposturile pentru victimele VD, informații privindlinia telefonică, etc.);
• 1 apeluri în domeniul traficului de persoane;

• 4 apel în domeniul egalității de șanse/gen;
• 2 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;
• 228 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 218 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
   133 apelanți “victimă”;
   61 apelanți “martor”;
   24 apelanți “altă persoană”;

• 1 apel în domeniul traficului de persoane:
   1 apelant “altă persoană”;

• 4 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen:
   3 apelant “victimă”;
   1 apelant “alta persona “;

• 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD:
  1 apelant “altă persoană”;
  1 apelant “victima”;

• pentru cele 228 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
228 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 94 acte de violență verbală;
• 105 acte de violență psihologică;
• 90 acte de violență fizică;
• 1 act de violență sexuală;
• 4 acte de violență economică;
• 11 acte de violență socială;
• 1acte de violență cibernetică.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.