În perioada 01 noiembrie 2023 – 30 noiembrie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 844 apeluri.

 Din totalul de 844 apeluri primite:

 • 521 au fost apeluri preluate;

 • 313 au fost apeluri scurte;

 • 100 apeluri pierdute (angajare într-o altă convorbire).

Cele 521 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 194 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 5 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 2 apeluri în domeniul egalitatii de gen;

 • 320 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES(semnalare situații care nu sunt de competența ANES).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 194 apeluri în domeniul violenței domestice(inclusiv reveniri) :

133 apelanți “victimă”;

50 apelanți “martor”;

11 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 5 apeluri în domeniul traficului de persoane(inclusiv reveniri):

2 apelanți “martor”;

3 apelanți ”altă persoană”

 • pentru cele 2 apeluri în domeniul egalității de gen:

2 apelanți “victimă”;

 • pentru cele 320 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

320 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 121 acte de violență fizică;

 • 163 acte de violență verbală;

 • 154 acte de violență psihologică;

 • 16 acte de violență socială;

 • 7 acte de violență economică;

 • 5 acte de violență cibernetică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.