În perioada 01 iunie 2022 – 30 iunie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, au fost primite un număr de 457 apeluri.

Din totalul de 457 apeluri primite:

 • 323 au fost apeluri preluate;

 • 100 au fost apeluri scurte;

 • 34 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 323 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 189 apeluri în domeniul violenței domestice(relatare acte de violență, informații privindadăposturile pentru victimele VD, informații privindlinia telefonică, etc.);

 • 1 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;

 • 131 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

pentru cele 189 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

 • 116 apelanți “victimă”;

 • 61 apelanți “martor”;

 • 12 apelanți “altă persoană”;

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane:

 • 1 apelant “altă persoană”;

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen:

 • 1 apelant “victimă”;

 • 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD:

 • 1 apelant “altă persoană”;

  pentru cele 131 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

 • 1 apelant “martor”;

 • 130 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 94 acte de violență verbală;

 • 105 acte de violență psihologică;

 • 90 acte de violență fizică;

 • 1 act de violență sexuală;

 • 4 acte de violență economică;

 • 11 acte de violență socială;

 • 1acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.