În perioada 01 octombrie 2021 – 31 octombrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice,au fost primite un număr de 750 apeluri.
Din totalul de 750 apeluri primite:
• 425 au fost apeluri preluate;
• 196 au fost apeluri scurte;
• 129 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 425 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):
• 204 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 2 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;
• 217 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.).
din punct de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 204 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
147 apelanți “victimă”;
46 apelanți “martor”;
11 apelanți “altă persoană”;
• pentru cele 2 apeluri în domeniul traficului de persoane:
2 apelanți “martor”;

• pentru cele 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD:
2 apelanți “victimă”;
• pentru cele 217 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
2 apelanți”victimă”;
215 apelanți “altă persoană”;
Aferent apelurilor în care au fost semnalate acte de violență domestică:
✓ au fost întocmite 126 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);
✓ 39 au fost reveniri;
✓ 39 apeluri nu au necesitat întocmirea fișelor de identificare a incidentului.
126+39+39 = 204
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
❖ 106 acte de violență verbală;
❖ 130 acte de violență psihologică;
❖ 109 acte de violență fizică;
❖ 6 acte de violență sexuală;
❖ 6 acte de violență economică;
❖ 11 acte de violență socială;
❖ 3 acte de violență cibernetică.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.