În perioada 18 mai 2020-12 Iunie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național, au fost primite 4836 de apeluri, incluzând atât apelurile scurte, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul 4836 apeluri primite:
3417 au fost apeluri preluate;
775 au fost apeluri scurte;
644 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.
Cele 3417 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):
2106 apeluri în domeniul violenței domestice;
16 apeluri în domeniul traficului de persoane;
9 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;
1282 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, conflicte între vecini, etc.) – alt domeniu;
4 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:
Pentru cele 2106 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
1439 apelanți “victimă”;
520 apelanți “martor”;
147 apelanți “altă persoană”;

Pentru cele 16 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):
6 apelanți “victimă”;
8 apelanți “martor”;
2 apelanți “altă persoană”;

Pentru cele 9 apeluri în domeniul egalității de șanse:
5 apelanți “victimă”;
2 apelanți “martor”;
2 apelanți “altă persoană”;

Pentru cele 1282 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
25 apelanți “victimă”;
9 apelanți “martor”;
1248 apelanți “altă persoană”;

Pentru cele 34 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):
4 apelanți “victimă”.
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
1150 acte de violență fizică;
1141 acte de violență psihologică;
100 acte de violență socială;
979 acte de violență verbală;
44 acte de violență economică
39 acte de violență sexuală;
16 acte de violență cibernetică.

În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violenta.