RAPORTUL  CALL CENTER PRIVIND NUMĂRUL DE APELURI DIN PERIOADA

01 ianuarie – 31 decembrie 2020

În perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 3760  apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 3760  apeluri primite:

 • 2959 au fost apeluri preluate;

 • 502 au fost apeluri scurte;

 • 299 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire, convorbire întreruptă).

Cele 2959 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 1656 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv informații privind: funcționalitatea liniei telefonice; centre pentru victimele violenței domestice existente în anumite raze teritoriale, tipuri de informații pe care le oferim victimei; eventuala colaborare cu ANES, informații privind adăposturile în care se află victime ale VD, rude ale persoanelor apelante, serviciile oferite victimelor VD în perioada pandemieie de COVID-19);

 • 13 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 4 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen (apelantul se consideră discriminat în relația cu autoritățile; solicitare de informații privind egalitatea de șanse);

 • 1286 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (conflicte între vecini, stabilire program de vizită minori, consiliere psihologică minor, inforrmații privind obținerea anumitor documente, fără legătură cu activitatea noastră, inclusiv solicitarea unor informații referitoare la sprijin pentru persoane afectate de COVID-19, ordonanțe militare, deplasarea în condițiile instituirii ordonanțelor militare, solicitarea unor informații referitoare la deplasare în condițiile stării de alertă apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.).

TOTAL: 1656 violență domestică + 13 trafic de persoane + 4  egalitate de șanse/gen + 1286 nu au fost de competența ANES = 2959  apeluri preluate (inclusiv reveniri).

 din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 1656 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1131 apelanți “victimă”;

410 apelanți “martor”;

115 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 13 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

7 apelanți “martor”.

 • pentru cele 4 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen (inclusiv reveniri):

2 apelanți “victimă”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 1286 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

11 apelanți “victimă”;

4 apelanți “martor”;

1271 apelanți “altă persoană”.

TOTAL VICTIME (pentru toate domeniile apelate): 1131+6+2+11 =  1150 victime;

TOTAL MARTORI (pentru toate domeniile apelate): 410+7+0+4=  421 martori;

TOTAL ALTĂ PERSOANĂ (pentru toate domeniile apelate): 115+0+2+1271 = 1388 altă persoană

TOTAL: 1150 victime + 421 martori + 1388 altă persoană = 2959 persoane apelante

Aferent apelurilor în care au fost semnalate acte de violență:

 • au fost întocmite 1262 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);

 • 314 au fost reveniri;

 • 80 apeluri nu au necesitat întocmirea fișelor de identificare a incidentului.

1262 + 314 + 80 = 1656.

Aferent apelurilor în care au fost semnalate referitoare la traficul de persoane:

 • au fost întocmite 10 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);

 • 3 au fost reveniri.