În perioada 01 aprilie 2021 – 30 aprilie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 292 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 292 apeluri primite:

 • 199 au fost apeluri preluate;

 • 51 au fost apeluri scurte;

 • 42 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 199 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 123 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 74 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.).

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 123 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

81 apelanți “victimă”;

31 apelanți “martor”;

11 apelanți “altă persoană”;

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane:

 • 1 apelant “martor”;

 • 1 apel în domeniul în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1 apel “victimă”;

 

 • pentru cele 74 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

 • 72 apelanți “altă persoană”

 • 2 apelanți “victimă”;

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 74 acte de violență fizică;

 • 70 acte de violență psihologică;

 • 58 acte de violență verbală;

 • 6 acte de violență socială;

 • 2 acte de violență cibernetică.

 • 1 act de violență sexuală;

 • 1 act de violență economică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.