În perioada 01 ianuarie 2023 – 31 ianuarie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 604 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 604 apeluri primite:

 • 423 au fost apeluri preluate;

 • 145 au fost apeluri scurte;

 • 36 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 423 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 226 -apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 2- trafic de persoane

 • 0-egalitate de sanse

 • 1 -violență sexuală alt context decât VD

 • 194- apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES 

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 226 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

160 -apelanți “victimă”;

49 -apelanți “martor”;

17 -apelanți “altă persoană”;

Aferent apelurilor în care au fost semnalate acte de violență domestică:

 • au fost întocmite 184 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);

 • 35 au fost reveniri;

 • 7 apeluri nu au necesitat întocmirea fișelor de identificare a incidentului.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 116 acte de violență verbală;

 • 142 acte de violență psihologică;

 • 94 acte de violență fizică;

 • 5 acte de violență sexuală;

 • 7 acte de violență economică;

 • 12 acte de violență socială;

 • 0 acte de violență spirituală;

 • 2 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.

De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență, conform acordului dat de persoanele semnalante ale acestor acte, au fost întreprinse cinci demersuri către autorități, pentru situațiile semnalate