În perioada 01 – 31 mai 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 950 apeluri.

Din totalul de 950 apeluri primite:

 • 630 au fost apeluri preluate;

 • 246 au fost apeluri scurte;

 • 21 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 630 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 277 -apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 1 – trafic de persoane

 • 0- egalitate de sanse

 • 0 -violență sexuală alt context decât VD

 • 352- apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 277 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

203 -apelanți “victimă”;

66 -apelanți “martor”;

8 -apelanți “altă persoană”;

 Aferent apelurilor în care au fost semnalate acte de violență domestică:

 • au fost întocmite 130 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);

 • 56 au fost reveniri;

 • 17 apeluri nu au necesitat întocmirea fișelor de identificare a incidentului.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 198 acte de violență verbală;

 • 204 acte de violență psihologică;

 • 152 acte de violență fizică;

 • 9 acte de violență sexuală;

 • 7 acte de violență economică;

 • 11 acte de violență socială;

 • 3 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.