În perioada 01 martie 2022 – 31 martie 2022, la HELPLINE-UL  cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 312 apeluri.

Din totalul de 312 apeluri primite:

 • 227 au fost apeluri preluate;

 • 68 au fost apeluri scurte;

 • 17 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 227 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul  de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 146 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 81 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 146 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

91 apelanți “victimă”;

39 apelanți “martor”;

16 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 81 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

3 apelanți”victimă”;

78 apelanți “altă persoană”.

Aferent apelurilor în care au fost semnalate acte de violență domestică:

 • au fost întocmite 95 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);

 • 18 au fost reveniri;

 • 33 apeluri nu au necesitat întocmirea fișelor de identificare a incidentului.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 61 acte de violență verbală;

 • 95 acte de violență psihologică;

 • 81 acte de violență fizică;

 • 3 acte de violență cibernetică.

 • 6 acte de violență socială;

 • 2 acte de violență sexuală;

 • 1 acte de violență economică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.