RAPORTARE CALL CENTER IN PERIOADA 18.05.2020 – 08.12.2021

STARE DE ALERTA

 

În perioada 18 mai 2020 – 08 decembrie 2021 la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuita, au fost primite un număr de 7779.

Din totalul 7779 apeluri primite:

 • 5218 au fost apeluri preluate;

 • 1454 au fost apeluri scurte;

 • 1107 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 5218 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 3056 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 29 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 13 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 2110 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, conflicte între vecini, etc.) – alt domeniu;

 • 11 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 3056 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

2090 apelanți “victimă”;

763 apelanți “martor”;

203 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 29 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

16 apelanți “martor”;

6 apelanți “altă persoană”.

 • pentru cele 13 apeluri în domeniul egalității de șanse:

8 apelanți “victimă”;

3 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 2110 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

36 apelanți “victimă”;

12 apelanți “martor”;

2062 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 11 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

7 apelanți “victimă”;

2 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 1709 acte de violență psihologică;

 • 1680 acte de violență fizică;

 • 1476 acte de violență verbală;

 • 165 acte de violență socială;

 • 71 acte de violență economică;

 • 63 acte de violență sexuală;

 • 27 acte de violență cibernetică.

 • 3 acte de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.