RAPORTARE PERIOADA 18.05.2020 – 09.09.2021

( stare de alertă)

În perioada 18 mai 2020 – 09 septembrie 2021 la numărul unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 5886 apeluri.

Din totalul 5886 apeluri primite:

 • 4058 au fost apeluri preluate;

 • 998 au fost apeluri scurte;

 • 830 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 4058 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 2477 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 21 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 12 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1543 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.) – alt domeniu;

 • 6 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 2477 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1690 apelanți “victimă”;

616 apelanți “martor”;

171 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 21 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

12 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”

 • pentru cele 12 apeluri în domeniul egalității de șanse:

7 apelanți “victimă”;

3 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 1543 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

27 apelanți “victimă”;

10 apelanți “martor”;

1506 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 6 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

4 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

1 apelant “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 1359 acte de violență fizică;

 • 1349 acte de violență psihologică

 • 1166 acte de violență verbală;

 • 112 acte de violență socială

 • 59 acte de violență economică;

 • 45 acte de violență sexuală;

 • 21 acte de violență cibernetică.

 • 1 acte de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.