În perioada 12 februarie 2021 – 13 martie 2021, perioadă de prelungire a stării de alertă pe teritoriul României, cu 30 de zile, la HELPLINE-ul cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul ANES, au fost primite un număr de 271 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 271  apeluri primite:

 • 186 au fost apeluri preluate;

 • 53 au fost apeluri scurte;

 • 32 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 186 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 66 apeluri în alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.) – alt domeniu

 • 117 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 2 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 72 acte de violență psihologică;

 • 67 acte de violență fizică;

 • 48 acte de violență verbală;

 • 6 acte de violență socială;

 • 1 act de violență economică;

 • 1 act de violență cibernetică

 • 0 acte de violență sexuală;

 • 0 acte de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență