În perioada 01 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 2084 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 2084 apeluri primite:

 • 1301 au fost apeluri preluate;

 • 402 au fost apeluri scurte;

 • 301 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 1301 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 833 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, informații privind adăposturile pentru agresori,etc.);

 • 4 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 6 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 455 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.);

 • 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 833 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

568 apelanți “victimă”;

201 apelanți “martor”;

64 apelanți “altă persoană”;

 • 4 apeluri în domeniul traficului de persoane:

2 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 

 

 • 6 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

4 apelanți “victimă”;

2 apelanțit “martor”;

 • pentru cele 455 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

15 apelanți “victimă”;

5 apelanți “martor”;

435 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

3 apelanți “victimă”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 382 acte de violență verbală;

 • 462 acte de violență fizică;

 • 459 acte de violență psihologică;

 • 43 acte de violență socială;

 • 12 acte de violență economică;

 • 11 acte de violență sexuală;

 • 11 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență