În perioada 07 februarie 2022 – 08 martie 2022, la Helpline – cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 434 apeluri.

Din totalul de 434  apeluri primite:

 • 280 au fost apeluri preluate;

 • 110 au fost apeluri scurte;

 • 44 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 280 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 154 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.) (inclisiv reveniri);

 • 2 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen (inclusiv reveniri);

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD (inclusiv reveniri);

 • 122 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES) (inclusiv reveniri).

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 154 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

103 apelanți “victimă”;

31 apelanți “martor”;

20 apelanți “altă persoană”;

 • 2 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen (inclusiv reveniri):

1 apelant “victimă”;

1 apelant “altă persoană”;

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD (inclusiv reveniri):

2apelanți “victimă”;

 • pentru cele 122 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

2 apelanți”victimă”;

120 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență domestică semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 92 acte de violență psihologică;

 • 77 acte de violență fizică;

 • 58 acte de violență verbală;

 • 6 acte de violență socială

 • 4 acte de violență sexuală;

 • 4 acte de violență economică;

 • 3 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.