În perioada 11 august 2021 – 09 septembrie 2021, la HELPLINE-ul cu număr unic 0800 500 333 la nivel național, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită au fost primite un număr de 427 apeluri.
Din totalul de 427 apeluri primite:
• 265 au fost apeluri preluate;
• 78 au fost apeluri scurte;
• 84 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.
Cele 265 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):
• 173 apeluri în domeniul violenței domestice;
• 2 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 3 apeluri în domeniul egaității de șanse/gen;
• 87 apeluri în alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.) – alt domeniu;
• 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.
din punct de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 173 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
119 apelanți “victimă”;
45 apelanți “martor”;
9 apelanți “altă persoană”;

• pentru cele 2 apeluri în domeniul traficului de persoane:
1 apelant “martor”.
• pentru cele 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen:
2 apelanți “victimă”;
1 apelant “martor”.

• pentru cele 87 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
1 apelant “victimă”;
1 apelant “martor”;
85 apelanți “altă persoană”;

• pentru apelul apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):
1 apelant “altă persoană”.
În ceea ce privește tipurile de violență domestică semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 93 acte de violență psihologică;
• 86 acte de violență fizică;
• 82 acte de violență verbală;
• 11 acte de violență socială;
• 9 acte de violență economică
• 2 acte de violență sexuală
• 2 acte de violență cibernetică.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.