În perioada 13 aprilie 2021 – 12 mai 2021, perioadă de prelungire a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, la HELPLINE-UL  cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită, au fost primite un număr de 301 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 301  apeluri primite:

 • 198 au fost apeluri preluate;

 • 49 au fost apeluri scurte;

 • 54 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 198 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 138 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 59 apeluri în alt domeniu/nu au fost de competența ANESalt domeniu.

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 138 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

93 apelanți “victimă”;

37 apelanți “martor”;

8 apelanți “altă persoană”;

 • pentru apelul în domeniul egalității de șanse/gen:

1 apelant “victimă”;

 • pentru cele 59 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

2 apelant “victimă”;

57 apelanți “altă persoană”;

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 82 acte de violență psihologică;

 • 79 acte de violență fizică;

 • 58 acte de violență verbală;

 • 12 acte de violență socială;

 • 3 acte de violență cibernetică.

 • 1 act de violență sexuală;

 • 1 act de violență economică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.