În perioada 14 martie 2021 – 12 aprilie 2021, perioadă de prelungire a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop, au fost primite un număr de 335 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 335  apeluri primite:

 • 229 au fost apeluri preluate;

 • 56 au fost apeluri scurte;

 • 50 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 229 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 144 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 83 apeluri în alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.) – alt domeniu.

 din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 144 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

92 apelanți “victimă”;

41 apelanți “martor”;

11 apelanți “altă persoană”;

 • pentru apelul în domeniul egalității de șanse/gen:

1 apelant “victima”;

 • pentru apelul în domeniul traficului de persoane:

1 apelant “martor”;

 • pentru cele 83 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

1 apelant “martor”;

82 apelanți “altă persoană”;

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 84 acte de violență psihologică;

 • 84 acte de violență fizică;

 • 68 acte de violență verbală;

 • 6 acte de violență socială;

 • 4 acte de violență economică;

 • 3 acte de violență cibernetică.

 • 1 act de violență sexuală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.