În perioada 18 mai 2020 – 07 ianuarie 2022 la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 8288 apeluri.
5568 au fost apeluri preluate;
• 1566 au fost apeluri scurte;
• 1154 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 5568 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):
• 3261 apeluri în domeniul violenței domestice;
• 32 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 13 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;
• 2250 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.) – alt domeniu;
• 13 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 3261 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
2243 apelanți “victimă”;
803 apelanți “martor”;
215 apelanți “altă persoană”;

• pentru cele 32 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):
6 apelanți “victimă”;
19 apelanți “martor”;
6 apelanți “altă persoană”.

• pentru cele 13 apeluri în domeniul egalității de șanse:
8 apelanți “victimă”;
3 apelanți “martor”;
2 apelanți “altă persoană”;

• pentru cele 2250 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
47 apelanți “victimă”;
12 apelanți “martor”;
2191 apelanți “altă persoană”;

• pentru cele 13 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):
7 apelanți “victimă”;
3 apelanți “martor”;
3 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 1827 acte de violență psihologică;
• 1772 acte de violență fizică;
• 1567 acte de violență verbală;
• 178 acte de violență socială;
• 73 acte de violență economică;
• 67 acte de violență sexuală;
• 27 acte de violență cibernetică.
• 4 acte de violență spirituală;
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.