În perioada 18 mai 2020 – 08 martie 2022 ( stare de alertă)  la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 9087 apeluri.

Din totalul 9087 apeluri primite:

 • 6119 au fost apeluri preluate;

 • 1739 au fost apeluri scurte;

 • 1229 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 6119 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 3584 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 36 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 16 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 2468 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, conflicte între vecini, , etc.) – alt domeniu;

 • 17 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 3584 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

2446 apelanți “victimă”;

887 apelanți “martor”;

251 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 36 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

8 apelanți “victimă”;

19 apelanți “martor”;

7 apelanți “altă persoană”.

 • pentru cele 16 apeluri în domeniul egalității de șanse (inclusiv reveniri):

10 apelanți “victimă”;

3 apelanți “martor”;

3 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 2468 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

53 apelanți “victimă”;

12 apelanți “martor”;

2403 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 17 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

10 apelanți “victimă”;

4 apelanți “martor”;

3 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 2019 acte de violență psihologică;

 • 1937 acte de violență fizică;

 • 1694 acte de violență verbală;

 • 193 acte de violență socială;

 • 80 acte de violență economică;

 • 74 acte de violență sexuală;

 • 35 acte de violență cibernetică

 • 4 acte de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.