În perioada 18 mai 2020 – 09 octombrie 2021 la HELPLINE-ul destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită au fost primite un număr de 6.533 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul 6533 apeluri primite:

 • 4411 au fost apeluri preluate;

 • 1170 au fost apeluri scurte;

 • 952 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 4411 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 2636 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 23 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 12 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1735 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.) – alt domeniu;

 • 6 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 2636 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1804 apelanți “victimă”;

649 apelanți “martor”;

183 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 23 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

14 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”.

 • pentru cele 12 apeluri în domeniul egalității de șanse:

7 apelanți “victimă”;

3 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 1735 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

31 apelanți “victimă”;

10 apelanți “martor”;

1694 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 6 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

4 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

1 apelant “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 1452 acte de violență fizică;

 • 1446 acte de violență psihologică;

 • 1247 acte de violență verbală;

 • 135 acte de violență socială;

 • 62 acte de violență economică;

 • 50 acte de violență sexuală;

 • 22 acte de violență cibernetică.

 • 1 act de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.

De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență/trafic de persoane/egalitate de șanse/gen, conform acordului dat de persoanele semnalante ale acestor acte