RAPORTARE CALL CENTER ÎN PERIOADA 18.05.2020 – 11.06.2021

( STARE DE ALERTĂ)

 

În perioada 18 mai 2020 – 12 iunie 2021 la HELPLINE-ul cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 4463 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul 4463 apeluri primite:

 • 3190 au fost apeluri preluate;

 • 687 au fost apeluri scurte;

 • 586 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 3190 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 1951 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 16 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 9 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1211 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.) – alt domeniu;

 • 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 1951 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1334 apelanți “victimă”;

484 apelanți “martor”;

133 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 16 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

8 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 9 apeluri în domeniul egalității de șanse:

5 apelanți “victimă”;

2 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 1211 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

22 apelanți “victimă”;

7 apelanți “martor”;

1182 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

3 apelanți “victimă”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 1065 acte de violență psihologică;

 • 1061 acte de violență fizică;

 • 907 acte de violență verbală;

 • 90 acte de violență socială;

 • 41 acte de violență economică;

 • 35 acte de violență sexuală;

 • 15 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.