În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, au fost primite un număr de 291 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 291 apeluri primite:

 • 182 au fost apeluri preluate;

 • 60 au fost apeluri scurte;

 • 49 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 182 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 105 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, etc.);

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 76 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.).

 • din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 105 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

78 apelanți “victimă”;

16 apelanți “martor”;

11 apelanți “altă persoană”

 • 1 apelul în domeniul traficului de persoane:

1 apelant “altă persoană”

 • pentru cele 76 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

2 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

73 apelanți “altă persoană”

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 58 acte de violență fizică;

 • 55 acte de violență verbală;

 • 54 acte de violență psihologică;

 • 6 acte de violență socială;

 • 3 acte de violență sexuală;

 • 1 act de violență economică;

 • 1 act de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.