În perioada 10 septembrie 2021 – 10 octombrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită, au fost primite un număr de 647 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 647  apeluri primite:

 • 353 au fost apeluri preluate;

 • 172 au fost apeluri scurte;

 • 122 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 353 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 159 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 2 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 192 apeluri în alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.) – alt domeniu;

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 159 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

114 apelanți “victimă”;

33 apelanți “martor”;

12 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 2 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

2 apelanți “martor”.

 • pentru cele 192 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

4 apelanți “victimă”;

188 apelanți “altă persoană”;

În ceea ce privește tipurile de violență domestică semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 97 acte de violență psihologică;

 • 93 acte de violență fizică;

 • 81 acte de violență verbală;

 • 12 acte de violență socială;

 • 5 acte de violență sexuală;

 • 3 acte de violență economică;

 • 1 act de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.