În perioada 14 decembrie 2020 – 12 ianuarie 2021, perioadă de prelungire a stării de alertă pe teritoriul României, cu 30 de zile, începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în baza HOTĂRÂRII nr.1.065 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1215 din 11 decembrie 2020, la la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 265 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 265  apeluri primite:

 • 176 au fost apeluri preluate;

 • 56 au fost apeluri scurte;

 • 33 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 61 acte de violență verbală;

 • 61 acte de violență fizică;

 • 58 acte de violență psihologică;

 • 9 acte de violență socială;

 • 1 acte de violență sexuală;

 • 0 acte de violență economică;

 • 0 acte de violență spirituală;

 • 0 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.

De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență/trafic de persoane, conform acordului dat de persoanele semnalante ale actelor de violență, a fost întreprins un demers către autorități, pentru situații  semnalate.