În perioada 18 mai 2020 – 13 decembrie 2020 (de la data declarării a stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în baza în baza HOTĂRÂRII nr.394 din 18 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 18 mai 2020, respectiv a prelungii stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stării de alertă, cu 30 de zile, începând cu 17 iunie 2020, pentru o perioadă de 30 de zile, în baza HOTĂRÂRII nr.476 din 16 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 16 iunie 2020, cu 30 de zile, începând cu data de 17 iulie 2020, în baza HOTĂRÂRII nr. 553 din 15 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 16 iulie 2020, cu 30 de zile începând cu data de 16 august 2020, în baza HOTĂRÂRII nr. 668 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 14 august 2020, cu 30 de zile începând cu data 15 septembrie 2020, în baza HOTĂRÂRII nr. 782 din 14 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2020, cu 30 de zile începând cu data 15 octombrie 2020, în baza HOTĂRÂRII nr. 856 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 14 octombrie 2020, cu 30 de zile începând cu data de  14 noiembrie, în baza  HOTĂRÂRII nr. 967 din 12 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 13 noiembrie 2020, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 2462 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul 2462 apeluri primite:

 • 1916 au fost apeluri preluate;

 • 308 au fost apeluri scurte;

 • 238 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 1916 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 1137 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 12 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 764 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, conflicte între vecini,etc.) – alt domeniu.

TOTAL: 1137 violență domestică + 3 egalitate de șanse/gen+ 12 trafic de persoane + 764 alt domeniu/nu au fost de competența ANES = 1916 apeluri preluate

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 1137 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

776 apelanți “victimă”;

291 apelanți “martor”;

70 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 12 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

6 apelanți “martor”;

 • pentru cele 3 apeluri în domeniul egalității de șanse:

1 apelant “victimă”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 764 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

10 apelanți “victimă”;

3 apelanți “martor”;

751 apelanți “altă persoană”.

 

TOTAL VICTIME (pentru toate domeniile apelate): 776+6+1+10 = 793 victime;

TOTAL MARTORI (pentru toate domeniile apelate): 291+6+0+3= 300 martori;

TOTAL ALTĂ PERSOANĂ (pentru toate domeniile apelate): 70+0+2+751 = 823 altă persoană

          TOTAL: 793 victime + 300 martori + 823 altă persoană =1916 persoane apelante

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 533 acte de violență verbală;

 • 616 acte de violență psihologică;

 • 611 acte de violență fizică;

 • 25 acte de violență sexuală;

 • 30 acte de violență economică;

 • 46 acte de violență socială;

 • 5 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.