În perioada 10 octombrie 2021 – 08 noiembrie 2021, la HELPLINE –ul  cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 538 apeluri.

Din totalul de 538  apeluri primite:

 • 359 au fost apeluri preluate;

 • 113 au fost apeluri scurte;

 • 66 apeluri nu au fost preluate, angajăre într-o altă convorbire telefonică.

Cele 359 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 195 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 3 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 159 apeluri în alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.) – alt domeniu;

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 195 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

139 apelanți “victimă”;

46 apelanți “martor”;

10 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 3 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

3 apelanți “altă persoană”;

 

 • pentru cele 159 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

2 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

156 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.:

2 apelanți “victimă”;

 

În ceea ce privește tipurile de violență domestică semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 117 acte de violență psihologică;

 • 103 acte de violență verbală;

 • 97 acte de violență fizică;

 • 10 acte de violență socială;

 • 6 acte de violență economică

 • 5 acte de violență sexuală;

 • 2 acte de violență cibernetică.

 • 1 act de violență spirituală;