În perioada 18 mai 2020 – 08 noiembrie 2021  la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 7071 apeluri.

Din totalul 7071 apeluri primite:

 • 4770 au fost apeluri preluate;

 • 1283 au fost apeluri scurte;

 • 1018 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.

Cele 4770 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv reveniri):

 • 2831 apeluri în domeniul violenței domestice;

 • 26 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 12 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1894 apeluri care alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, conflicte între vecini, etc.) – alt domeniu;

 • 8 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 2831 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1943 apelanți “victimă”;

695 apelanți “martor”;

193 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 26 apeluri în domeniul traficului de persoane (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

14 apelanți “martor”;

5 apelanți “altă persoană”.

 • pentru cele 12 apeluri în domeniul egalității de șanse:

7 apelanți “victimă”;

3 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 1894 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

33 apelanți “victimă”;

11 apelanți “martor”;

1850 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 8 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

1 apelant “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 1563 acte de violență psihologică;

 • 1549 acte de violență fizică

 • 1350 acte de violență verbală;

 • 145 acte de violență socială;

 • 68 acte de violență economică;

 • 55 acte de violență sexuală;

 • 24 acte de violență cibernetică.

 • 2 acte de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.

De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență/trafic de persoane/egalitate de șanse/gen, conform acordului dat de persoanele semnalante ale acestor acte, au fost întreprinse patruzecișiunu demersuri către autorități, pentru situații  semnalate (inclusiv reveniri) (ANEXA 1).