În perioada 01 octombrie 2022 – 31 octombrie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 359 apeluri.
Din totalul de 359 apeluri primite:
• 261 au fost apeluri preluate;
• 78 au fost apeluri scurte;
• 20 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 261 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 150 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 4 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
• 104 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).
din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 150 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) *:
99 apelanți “victimă”;
43 apelanți “martor”;
8 apelanți “altă persoană”;

• pentru cele 4 apeluri în domeniul traficului de persoane:
1 apelant “victimă”;
2 apelanți “martor”;
1 apelant “altă persoană”;

• pentru cele 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):
3 apelanți “martor”
• pentru cele 104 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
104 apelanți “altă persoană”.

* În cadrul celor 150 de apeluri primite în domeniul violenței domestice, se regăsește și un apel primit de la o victimă – refugiat din Ucraina.
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate** (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 84 acte de violență verbală;
• 110 acte de violență psihologică;
• 85 acte de violență fizică;
• 5 acte de violență sexuală;
• 4 acte de violență economică;
• 9 acte de violență socială;
• 3 acte de violență cibernetică.
** În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.
De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență, conform acordului dat de persoanele semnalante ale acestor acte, au fost întreprinse trei demersuri către autorități, pentru situațiile semnalate: facilitare acces la informații pentru a ieși din situația de abuz pentru o victimă a violenței domestice, refugiată din Ucraina, contactare coordonator local proiect VENUS/DGASPC, din teritoriu.