În perioada 01 septembrie 2022 – 30 septembrie 2022,la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 295 apeluri.

Din totalul de 274 apeluri primite:

 • 195 au fost apeluri preluate;

 • 58 au fost apeluri scurte;

 • 21 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 195 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 117 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 1 trafic de persoane

 • 3 violență sexuală alt context decât VD

 • 74 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 117 apeluri în domeniul violenței domestice(inclusiv reveniri):

 • 70 apelanți “victimă”;

 • 44 apelanți “martor”;

3 apelanți “altă persoană”;

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 53 acte de violență verbală;

 • 71 acte de violență psihologică;

 • 68 acte de violență fizică;

 •   2 acte de violență sexuală;

 •   3 acte de violență economică;

 •   6 acte de violență socială

 •   1 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.