În perioada 01 mai 2021 – 31 mai 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită au fost primite un număr de 405 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 405 apeluri primite:

 • 256 au fost apeluri preluate;

 • 86 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

 • 63 au fost apeluri scurte;

Cele 256 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 169 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 2 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 81 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,  etc.);

 • 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 169 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

115 apelanți “victimă”;

46 apelanți “martor”;

8 apelanți “altă persoană”;

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane:

1 apelant “martor”;

 • 2 apeluri în domeniul în domeniul egalității de șanse/gen;

1 apelant “victimă”;

1 apelant “martor”;

 • pentru cele 81 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

4 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

76 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 3 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

3 apelanți “victimă”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 99 acte de violență psihologică;

 • 96 acte de violență fizică;

 • 77 acte de violență verbală;

 • 11 acte de violență socială;

 • 4 acte de violență cibernetică.

 • 3 acte de violență sexuală;

 • 2 acte de violență economică;