La data de 03 noiembrie 2020, a avut loc, în premieră, prezentarea Raportului de activitate al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pentru anul 2019, în fața membrilor Parlamentului României – Comisia pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Camerei Deputaților.
Raportul a fost prezentat de către doamna Lumința Popescu, secretar de stat ANES, care a evidențiat, atât progresele înregistrate, cât și provocările și dificultățile cu care țara noastră continuă să se confrunte în cele două domenii de competență din sfera de activitate a ANES.
Prezentarea a avut o formă interactivă și a debutat cu sublinierea misiunii Agenției, în ceea ce privește promovarea principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex și prevenirea și combaterea violenței domestice prin implementarea unor măsuri, politici și programe adaptate nevoilor victimelor.
S-a amintit faptul că, întreaga activitate ANES este guvernată de prevederile a două legi foarte importante: Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, în exercitarea funcției sale de autoritate de stat în cele două domenii de competență, ANES asigură coordonarea implementării celor două documente pragmatice esențiale: Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și Convenția Consiliului Europei, privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).
Cu acest prilej, au fost ilustrate o serie de premiere, din perspectiva celor două domenii de competență, cum ar fi: participarea la realizarea mandatului Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene (PRES RO) – în primul semestru al anului 2019, pregătirea dosarelor legislative/nelegislative și organizarea a 4 evenimente specifice (naționale și internaționale), lansarea a două proiecte naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice cu accent pe crearea de servicii specializate (144 de sercivii), pregătirea primului raport privind implementarea Convenției de la Instanbul, lansarea unei campanii regionale, privnd popularizarea nr. unic de urgență și a numărului liniei telefonice naționale gratuite pentru victimele violenței domestice (România: nr. 112 și 0800 500 333 – de la nivel ANES), aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, adoptarea unor noi standarde minime de calitate pentru acreditatea tuturor tipurilor de servicii sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, elaborarea a 4 alternative la politicile publice prin bugetarea de gen.
În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt și mediu ale instituției pentru anul 2019, acestea au fost orientate către dezvoltarea unei abordări integrate și comprehensive a principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, a problematicii violenței domestice.
Raportul a primit aprecieri favorabile, fiind menționate eforturile depuse de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în cadrul proiectelor întreprinse în cele două domenii de specialitate, iar prezentarea a favorizat crearea unui dialog pozitiv și constructiv orientat pe progresele înregistrate, dar și către provocările cu care țara noastră continuă să se confrunte.
În acest sens, în partea finală a evenimentului au fost prezentate date statistice recente care reflectă dimensiunea fenomenului, dar și utilitatea măsurilor de protecție, din perspectiva faptului că, doar în primele 9 luni ale anului, au fost emise aprox. 6500 de ordine de protecție provizorii, din care, mai mult de jumătate au fost transformate în ordine de protecție.
În încheierea prezentării, doamna secretar de stat, Luminița Popescu a adresat mulțumiri tuturor celor care au sprijinit realizarea proiectelor de acte normative din domeniul de competență al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, dar și pentru oportunitatea de a putea prezenta în Parlamentul României, Raportul de Activitate al ANES pentru anul 2019. De asemenea, aceasta a subliniat faptul că informațiile prezentate nu pot acoperi în mod exhaustiv toate demersurile întreprinse pe parcursul unui an de activitate și i-a încurajat pe cei prezenți să revină cu întrebări, în cazul în care doresc mai multe amănunte despre un anumit subiect.

Galerie Foto