În contextul Săptămânii Egalității de Șanse, la inițiativa doamnei Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a fost organizată reuniunea Comisiei Județene în domeniul Egalității de Sanse între Femei și Bărbați (COJES), la data de 14 mai.

În deschiderea evenimentului, doamna Luminița Popescu, a  evidențiat faptul că „actuala perioadă poate fi privită ca o oportunitate de ajustare a politicilor publice existente și de elaborare a unor noi politici publice, proiecte și măsuri, în scopul de a contribui, în mod special, la susținerea celor aflați în dificultate și la promovarea și susținerea egalității de șanse între femei și bărbați”.

Doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice a prezentat viitoarele direcții de acțiune în ceea ce privește modalitățile de intervenție pe problematica violenței.

Doamna Gianina Dimitrescu, director al Direcției Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse, a discutat despre importanța responsabilității COJES-urilor cu privire la desemnarea experților și tehnicienilor în egalitate de șanse precum și a persoanelor desemnate cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, la nivel local.

Doamna Laura Marian, consilier DSPPMES, a prezentat Planul de acțiuni și Raportul cu privire la implementarea și aplicarea prevederilor legale a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, la nivel local.

Ca urmare a solicitării adresate, președinții COJES au prezentat mai multe modele de femei de succes, din comunitățile pe care le reprezintă.

COJESul este alcătuit din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sau ai autorităţilor administrative autonome, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

În încheierea evenimentului, au fost evidențiate modalitățile de îmbunătățire a mecanismului de funcționare a Comisiilor județene, respectiv a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Galerie Foto