În contextul Săptămânii Egalității de Șanse, la inițiativa doamnei Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a fost organizată reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Sanse între Femei și Bărbați, la data de 12 mai.
Doamna Luminița Popescu, secretar de stat ANES a afirmat, încă din începutul conferinței, că actuala perioadă este un „foarte bun prilej de analiză a direcțiilor viitoare de acțiune și a măsurilor pe care trebuie să ne concentrăm atenția pentru a oferi un răspuns ferm care să vizeze asumarea mesajului <<toleranță zero la violența împotriva femeilor>>, precum și promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, inclusiv în cadrul măsurilor de redresare economică în contextul pandemiei Covid-19”.
Doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice a evidențiat progresele care s-au întregistrat în domeniul de activitate al ANES și a subliniat că „este necesar să ne orientăm împreună eforturile asupra acțiunilor și proiectelor care să vină în ajutorul victimelor violenței domestice”.
Doamna Gianina Dimitrescu, director al Direcției Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Egalitate de Șanse a prezentat toate activitățile și proiectele desfășurate de ANES în domeniul egalității de șanse și a subliniat faptul că „egalitatea de șanse între femei și bărbați nu este doar un drept fundamental al omului, ci o bază necesară pentru o lume pașnică, prosperă și durabilă”.
Comisia Națională în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES) este un organism interministerial, cu scopul de a identifica cele mai bune soluții pentru dezvoltarea și implementarea politicilor publice ale ANES, precum și acela de a promova principiul egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice, pe principiul transparenței și pe cel al transversalității. CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităţilor administrative autonome, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută în domeniu, desemnaţi prin consens de acestea.
În cadrul conferinței, participanții au salutat toate eforturile ANES și au afirmat că este nevoie de un efort conjugat pentru realizarea acestor două nobile misiuni: îndeplinirea egalității de șanse și combaterea violenței domestice, materializat prin acțiuni dinamice și modele de bună practică. O temă evidențiată de mai multe ori în cadrul discuțiilor a fost importanța legiferării cotei de gen, deoarece reprezintă o nevoie stringentă în obținerea egalității de șanse.
Acestă întâlnire a constituit un bun prilej pentru reafirmarea rolului esențial pe care îl are dialogul permanent cu reprezentanții de la nivel național, deoarece toți cei implicați au responsabilitatea de a construi arhitectura unei societăți incluzive și de a crea un mediu care să permită femeilor să își atingă adevăratul potential atât în sfera politică, economică, socială, dar mai ales în participarea activă la procesul de luare a deciziilor.

Galerie Foto