Pe data de 15 iunie 2021, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a organizat reuniunea Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice.

Reuniunea s-a bucurat de prezența a 10 reprezentanți din ministere relevante cu atribuții în domeniu precum: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Public, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Justiției.

Punctul prioritar de pe agenda reuniunii a fost  orientat pe discuțiile privind pregătirea și organizarea  vizitei de evaluare în România a reprezentanților Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) din cadrul Consiliului Europei. Vizita GREVIO are drept scop evaluarea implementării Convenției de la Istanbul în România și se va desfășura în perioada 05-09 iulie 2021.

Această etapă procedurală a fost precedată  de transmiterea primului Raport național cu privire la implementarea Convenției de la Istanbul și a fost transmis către Consiliul Europei,  la începutul anului 2020(6 februarie 2020).

Prezentarea subiectelor aflate pe agenda reuniunii a fost realizată de  către doamna Luminița Popescu, secretar de stat ANES, și de doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

În acest context, doamna Luminița Popescu, a subliniat că „ vizita reprezentanților GREVIO, se realizează într-un an plin de semnificații, în care marcăm, deopotrivă, la nivel internațional, 10 ani de la deschiderea Convenției spre semnare și, la nivel național, împlinirea a 5 ani de la ratificarea Convenției de către țara noastră”, acesta fiind  “un moment foarte potrivit pentru a avea un dialog sincer și deschis cu oficialii Consiliului Europei  și de a le prezenta politicile publice care au fost elaborare și adoptate, proiectele, acțiunile și măsurile pe care le-am realizat, la nivelul fiecărui minister, în perioada care a trecut de la momentul depunerii raportului.”

În  continuare, după discutarea programului detaliat al vizitei GREVIO,  au fost prezentate actele normative și politice publice elaborate/adoptate  în anul 2021, cu accent  pe  :Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2020-2030, adoptată în ședința Guvernului României din data de 27.05.2021), Hotărârea nr. 559/2021 privind aprobarea Programului integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice (PNIPVVD), proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei ți bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021 – 2027, care se află în avizare interinstituțională, dar și diverse proiecte importante  de Ordine.

Galerie Foto