La data de 10.12.2020, a avut loc reuniunea comună a Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice și a Comitetului de sprijin și  monitorizare a proiectului POCU 465/4/4/128038 VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!. Evenimentul organizat în marja celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor (în intervalul 25 noiembrie – 10 decembrie 2020), a marcat finalul acestei perioade, subliniind semnificația deosebită a zilei de 10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului.

La această reuniune, organizată în format videoconferință, au participat din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), doamna Luminița Popescu, secretar de stat – președinte al Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, doamna Monaliza Elena Cîrstea, director al Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice și doamna Daniela Tatiana Pârvu, consilier juridic superior. La întâlnire au fost prezenți reprezentanții ministerelor de resort, cu rang de secretar de stat și alți specialiști din cadrul: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și reprezentanți ai Comitetului de sprijin și monitorizare a proiectului POCU 465/4/4/128038 VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

În deschiderea evenimentului, doamna Luminița Popescu, secretar de stat, a prezentat misiunea și obiectivele acestui organism interinstituțional, deosebit de important, înființat în anul 2016, prin Memorandum al Guvernului României, în scopul asigurării coeziunii tuturor factorilor responsabili în ceea ce privește fundamentarea și aplicarea măsurilor complexe care rezultă din prevederile Convenției de la Istanbul în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

În continuarea reuniunii, doamna Luminița Popescu și ceilalți reprezentanți ai ANES  au susținut o serie de intervenții specifice, conform agendei evenimentului, care a cuprins următoarele puncte principale:

  • Prezentarea actelor normative adoptate în ultimul an și a politicilor publice elaborate și aflate în curs de avizare;

  • Principalele direcții de acțiune și măsurile realizate de către ANES în contextul pandemiei COVID 19;

  • Prezentarea spotului TV – Campanie națională de informare privind existența linei telefonice naționale destinate victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, cu număr unic de apel de urgență 0800500333;

  • Prezentarea acțiunilor organizate în perioada celor pentru cele 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor (25 noiembrie – 10 decembrie 2020);

  • Proiecte aflate în curs de implementare la nivelul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați :

  • Proiectul POCU 465/4/4/128038 – VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!

  • Proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România

  • Viitoare proiecte;

  • Aspecte privind coordonarea procesului de implementare a Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – Convenția de la Istanbul.

În încheiere, în cadrul secțiunii alocate dialogului interactiv cu membrii celor două Comitete, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Dragoș Hotea, director, a subliniat importanța și necesitatea cooperării instituționale în combaterea și prevenirea violenței domestice, precum și a tuturor formelor de violență manifestate împotriva femeilor, reiterând angajamentul instituției pe care o reprezintă în privința măsurilor și eforturilor în lupta împotriva acestui fenomen, din perspectiva competențelor MAE.

Totodată, au fost apreciate progresele, soluțiile integrate și măsurile realizate de către ANES, fiind amintit faptul că este necesară consolidarea procesului de cooperare între toate ministerele și sprijinirea ANES în ceea ce privește procesul de monitorizare și raportare a evoluției înregistrate de către țara noastră din perspectiva implementării convențiilor ratificate în  acest domeniu. Toate eforturile trebuie să tindă către prezentarea unui profil solid al României în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. De asemenea, doamna Lidia Onofrei, coordonatorul național al activității de asistență medicală comunitară din cadrul Ministerului Sănătății a  propus soluții de sprijin  pentru creșterea nivelului de informare a victimelor și a accesului  acestora la serviciile sociale de specializate.  În egală măsură, ceilalți participanți  și-au exprimat  susținerea pentru toate demersurile și acțiunile care vor fi întreprinse în continuare de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Galerie Foto