La data de 20 noiembrie 2020, a avut loc Reuniunea informală a miniștrilor UE pentru egalitatea de gen. La acest eveniment, participarea României a fost asigurată de către doamna secretar de stat, Luminița Popescu, în baza delegării primite din partea doamnei Violeta Alexandru, ministrul muncii și protecției sociale.
Cu acest prilej, Președinția Germană a Consiliului UE (PRES DE) a transmis un mesaj puternic, îndemnând toate statele membre să acționeze în spiritul coeziunii, în vederea atingerii obiectivului comun de eliminare a oricăror forme de violență împotriva femeilor.
Reuniunea a fost structurată pe două secțiuni de prezentare a exemplelor de bună practică în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, din câteva state membre. În vederea pregătirii reuniunii, la solicitarea PRES DE, toate statele au transmis anterior fișe cu exemple de bună practică. Toate acestea se regăsesc în cuprinsul unei broșuri care a fost prezentată în cursul evenimentului și care poate fi accesată pe site-ul PRES DE. România a prezentat în cadrul acestei secțiuni, proiectul POCU/465/4/4/128038 – “Venus – Împreună pentru o viața în siguranță!” prin care a fost dezvoltată o rețea națională de servicii inovative: 42 locuințe protejate, 42 grupuri de sprijin și 42 de cabinete de consiliere vocațională.
Au mai fost prezentate exemple de bună practică din: Portugalia, Slovenia, Franța, Cehia, Finlanda, Austria, Irlanda, Malta, Italia, Suedia, Elveția, Norvegia, Croația, Spania, Lituania, Danemarca, Polonia, Luxembourg, Slovacia Belgia.
Vorbitorii au trecut în revistă probleme actuale cu care se confruntă toate statele europene în ceea ce privește violența domestică, în contextul pandemiei COVID 19.
Astfel au fost evidențiate următoarele aspecte importante:
• Necesitatea de adaptare a tuturor serviciilor la condițiile actuale și la nevoile specifice ale victimelor.
• Nevoia permanentă de a transmite mesaje pentru sprijinirea victimelor în cadrul campaniilor sau mesajelor de la nivel guvernamental
• Creșterea nivelului de siguranță și accesibilitate a serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice
• Preocuparea pentru identificarea unor noi măsuri de sprijin și protecție pentru victime.
O importantă acțiune lansată în marja reuniunii a vizat punerea în aplicare a unui număr de telefon unic la nivel european, destinat prevenirii violenței împotriva femeilor. Prin intermediul acestui număr unic european femeile vor putea accesa în mod automat linia națională destinată victimelor violenței domestice din statul în care se află.
În acest sens, s-a subliniat faptul că, dacă se va utiliza în mod colectiv acest număr comun și dacă se vor uni forțele pentru a-l promova în mod activ, se va putea trimite un semnal puternic tuturor femeilor că, oriunde s-ar afla pe teritoriul UE, ajutorul este întotdeauna la un singur apel distanță.

Galerie Foto