Astăzi, 5 iulie 2021, a avut loc, la sediul Guvernului României, reuniunea oficială de deschidere a misiunii de monitorizare a reprezentanților Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) din cadrul Consiliului Europei, în scopul evaluării implementării Convenției de la Istanbul în România.

Întâlnirile membrilor Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) cu reprezentanții ministerelor și a intituțiilor din subordine cu activitate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, care se vor desfășura în perioada 5-9 iulie 2021, fac parte din primul exercițiu de evaluare a implementării Convenției de la Istanbul și reprezintă o etapă deosebit de importantă pentru țara noastră și pentru toți actorii implicați în gestionarea acestei problematici. Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) din cadrul Consiliului Europei, este format din doamna Aleid Van den Brink, membru din Olanda, domnul Vladimer Mkervalishvili, membru din Georgia și doamna Carmela Apostol, administratorul secretariatului Convenției de la Istanbul.

Întâlnirea de monitorizare se realizează într-un an plin de semnificații, în care marcăm, deopotrivă, la nivel internațional, 10 ani de la deschiderea Convenției spre semnare și, la nivel național, împlinirea a 5 ani de la ratificarea Convenției de către țara noastră.

În procesul de evaluare, reprezentanții GREVIO vor avea în vedere colectarea datelor, prevenirea violenței domestice, susținerea și protecția victimelor, cercetarea și urmărirea penală, rata condamnărilor, precum și alte aspecte ale implementării practice în materia dreptului procesual penal, dar și probleme legate de situația romilor și a femeilor migrante și protecție lor împotriva violenței bazate pe criteriul de sex, precum și gestionarea situațiilor legate de azil și migrație, din perspectiva dimensiunii de gen.

Prezidată de doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu susținerea la nivel înalt a Cancelariei Prim-Ministrului, prin participarea doamnei Mădălina Turza, consilier de stat, reuniunea a abordat perspectivele instituționale ale ministerelor cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice în procesul de implementare al Convenției de la Istanbul, continuarea eforturilor la nivel guvernamental și a acțiunilor pentru întărirea colaborării și cooperării tuturor autorităților statului în scopul prevenirii și combaterii fenomenului violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, prioritățile globale, dar și pe termen scurt ale ANES și ale celorlalte instituții cu privire la armonizarea cu prevederile Convenției.

Etapele cronologice ale procesului de ratificare și implementare a Convenției de la Istanbul în România sunt:

  • 27 iunie 2014 – Semnarea de către România a Convenției de la Istanbul

  • 1 august 2014 – Intrarea în vigoare a Conveției de la Istanbul (la un nr. de 10 state care au ratificat-o, incluzând 8 state membre CoE)

  • 23 mai 2016 – Ratificarea Convenției de la Istanbul de către România prin Lege nr. 30/2016

  • 1 iunie 2016 – Depunerea documentului de ratificare

  • 1 septembrie 2016 – Intrarea în vigoare a prevederilor Convenției în România (în 3 luni după depunerea documentului de ratificare)

  • 21-22 iulie 2018 – Implementarea Convenției: Intrarea în vigoarea Legii nr. 174/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și a Legii nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

  • 21 mai 2021 – Intrarea în vigoare a Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale.

Ministerele și intituțiile din subordine au fost reprezentate de domnul Peter Janos Makkai, secretar de stat în cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale, domnul Bogdan Despescu, secretar de stat, domnul Cătălin Necula, director general și domnul Florin Toma, expert, din partea Ministerul Afacerilor Interne, domnul Cornel Feruță, secretar de stat, domnul Dragoș Hotea, director, din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Mihai Pașca, secretar de stat și doamna Cristina Lenuța Beclea, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din partea Ministerului Justiției, domnul Radu Szekely, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, doamna Monica Althamer, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor, doamna Florica Cherecheș, președinte al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, domnul Iulian Paraschiv, președinte, domnul Iulian Stoian, șef serviciu, din partea Agenției Naționale pentru Romi.

Galerie Foto