Astăzi, 9 iulie 2021, a avut loc, la sediul ANES, reuniunea oficială de încheiere a misiunii de monitorizare a reprezentanților Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) din cadrul Consiliului Europei, în scopul evaluării implementării Convenției de la Istanbul în România.

Întâlnirile membrilor Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) cu reprezentanții ministerelor, instituțiilor cu activitate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și organizațiilor neguvernamentale, care s-au desfășurat în perioada 5-9 iulie 2021, au făcut parte din primul exercițiu de evaluare a implementării Convenției de la Istanbul, și au marcat o etapă de dialog deschis și constructiv pentru țara noastră și pentru toți actorii implicați în gestionarea acestei problematici.

Reprezentanții GREVIO au reținut eforturile instituționale și și-au exprimat aprecierea față de angajamentul și dedicarea autorităților române în ceea ce privește implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul. În același sens, a fost apreciată atmosfera pozitivă a discuțiilor purtate și furnizarea unui volum substanțial de informații utile.

Una dintre concluziile preliminare s-a referit la cunoașterea Convenției de la Istanbul și la cadrul legal existent, fiind evidențiat faptul că aceasta este destul de bine cunoscută la nivel național, ca urmare a eforturilor autorităților, iar cadrul legal aferent a fost îmbunătățit substanțial și progresiv, asigurând protecție efectivă pentru o categorie largă de persoane vulnerabile , cu accent pe emiterea ordinului de protecție provizoriu ca măsură eficientă pentru protecția victimelor violenței domestice .

De-a lungul întregii săptămânii, experții GREVIO au avut loc discuții punctuale cu reprezentanți ai mai multor ministere: Ministerul Muncii și Protecției Sociale/ANES, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății.

De asemenea, au fost efectuate o serie de vizite la nivelul unor servicii sociale sau servicii specializate pentru victimele violenței domestice. La nivelul municipiului București, a fost vizitat Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale din cadrul Spitalului Universitar București, lansat în cursul lunii mai 2021.

În același sens, experții au vizitat: centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violențeidomestice FORTE, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, locuința protejată(creată prin proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”) și centrul de asistență destinat agresorilor ( creat prin proiectul predefinit “Sprijin pentru implementarea convenției de la Istanbul în România”), de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a CopiluluiIalomița.

Alte concluzii preliminare prezentate de către experții GREVIO au vizat:

– întărirea cooperării și coordonării la nivel interinstituțional

– Acordarea atenției cuvenite susținerii activității ANES (recunoscută ca agenție guvernamentală cu rol de coordonare la nivel național, cu un mandat clar și concret, cu competențe specifice pe domeniile sale de activitate)

– Concentrarea eforturilor pe implementarea cadrului legal existent (fiind recunoscute eforturile realizate în plan legislative)

– Asigurarea bugetului necesar pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței domestice

– Continuarea acțiunilor privind combaterea stereotipurilor și a toleranței ridicate la nivelul societății, în raport de violența domestică

– Intensificarea acțiunilor de informare a opiniei publice și a victimelor despre drepturile pe care le au, în parteneriat cu ONG-urile

– Intensificarea activităților de formare pentru toți profesioniștii din domeniu ( mai multe instruiri și cu subiecte specifice)

– Întărirea colaborării și parteneriatului cu ONG-urile

– Asigurarea finanțării ONG-urilor

– Îmbunătățirea colectării datelor( bază de date comună și sistem unitar de date)

– Continuarea eforturilor de dezvoltare a unor servicii integrate pentru victimele violenței sexuale

Galerie Foto