18 februarie 2019

#RO2019EU/ Reuniunea Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea Integratoare de Gen
Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează, în cadrul evenimentelor din marja Președinției României la Consiliul UE, în perioada 18 – 19 februarie 2019, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), Reuniunea Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea Integratoare de Gen al Comisiei Europene.
Lucrările se desfășoară la București, începând cu data de 18 februarie, ora 14.00, pe o perioadă de 2 zile, locația pentru eveniment fiind stabilită la Palatul Parlamentului – Sala I.C. Brătianu.
High Level Grupul COM joacă un rol esențial pe Agenda UE privind Egalitatea de Șanse și de Tratament între Femei și Bărbați, inclusiv în formularea, programarea și punerea în aplicare a Angajamentului Strategic al UE privind egalitatea de gen.
Acest organism reprezintă principalul forum pentru planificarea măsurilor și acțiunilor, de către UE, ale Platformei de Acțiune de la Beijing, pentru furnizarea de informații și feedback la rapoartele Institutul pentru Egalitate de Șanse al UE – EIGE și pentru pregătirea Reuniunii anuale a Comisiei ONU privind Statutul Femeii – CSW.
De asemenea, grupul COM asistă Comisia Europeană în pregătirea Raportului Anual privind progresele în materie de egalitate între femei și bărbați.
La Reuniunea de experți participă reprezentanți la nivel înalt ai Statelor Membre ale Uniunii Europene, responsabili cu integrarea perspectivei de gen la nivel național, aceasta fiind prezidată de COM, reprezentată de directorul Irena Moozova.
Lucrările Reuniunii COM au fost deschise de către ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, alături de secretarul de stat al ANES Grațiela Drăghici.
“În vederea asigurării oportunităților egale pe piața muncii, pe segmentul legislativ, am finalizat negocierile cu Parlamentul European pe directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie a părinților și îngrijitorilor. Pe segmentul nelegislativ, vom promova Concluzii ale Consiliului cu privire la eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați”, a declarat ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.
În continuare, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a prezentat cele trei priorități asumate de către România, în exercitarea mandatului de Preşedinție a Consiliului UE, pentru domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.
1. Creșterea independenței economice a femeilor prin reducerea discriminării de gen în afaceri și a diferenței participării pe piața muncii din perspectiva egalității de gen. In acest sens avem în vedere următoarele aspecte:
– Îmbunătățirea structurii ocupaționale a participării pe piața muncii a femeilor din mediul rural și a grupurilor vulnerabile.
– Sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de femei în zonele rurale.
– Reducerea discriminării de gen în afaceri.
Guvernul actual asumă faptul că, egalitatea de gen reprezintă un domeniu prioritar, motiv pentru care în premieră, a inclus în modelul social propus prin Programul de Guvernare, un capitol distinct alocat perspectivei de gen denumit „Respect și demnitate pentru femei”.
Acesta cuprinde obiective specifice, iar pentru atingerea lor propune implementarea unor măsuri cu implicarea administrației locale, a societății civile și prin parteneriate specifice.
2. Prevenirea și combaterea violenței domestice și măsuri de protecție de urgență pentru protejarea și sprijinirea victimelor.
În acest sens avem în vedere conștientizarea interesului general al statelor membre ale UE în pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție de urgență impuse de dispozițiile Convenției de la Istanbul la nivelul UE, prin împuternicirea tuturor factorilor de decizie.
România este cel de-al 14-lea stat care a ratificat Convenția de la Istanbul, prin Legea 30/2016 și începând cu acel moment, armonizarea legislației interne cu prevederile Convenției de la Istanbul a fost una dintre prioritățile Guvernului, această etapă fiind premisa obligatorie pentru implementarea măsurilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței împotriva femeilor;
3. Combaterea diferențelor de remunerare între femei și bărbați, cu accent deosebit pe inițiativa Comisiei privind Planul de acțiune 2017-2019 privind combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați.
La nivel național – Datorită politicilor publice susținute și implementate de Guvern, media salariilor orare pentru femei este cu doar 5,2% mai redusă decât în cazul bărbaților.Cu acest procentaj, România se poziționează astfel pe primul loc în clasamentul UE-28. Potrivit ultimelor date furnizate de Eurostat media salariilor orare pentru femei în UE 28 este cu 16,2% mai redusă decât în cazul bărbaților.
Existența unei diferențe între veniturile salariale ale femeilor și cele ale bărbaților influențează consolidarea autonomiei economice a femeilor. Totodată, veniturile mai mici din prezent, ale femeilor, influențează în mod direct pensiile de mai târziu.
De aceea, este esențial să se asigure un cadru normativ prin intermediul căruia femeile să beneficieze de o independență economică reală, care să le permită participarea deplină și responsabilă la viața socială și de familie, la procesul de luare a deciziilor în toate zonele și la toate nivelurile.
În România, din punct de vedere legislativ, principiul plății egale pentru muncă de valoare egală este bine reglementat atât prin Codul Muncii cât și prin Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați promovată de către Guvern.
„Vă asigur că statul român va continua eforturile pentru integrarea perspectivei de gen în toate politicile publice și de asemenea că, în baza angajamentelor asumate, această temă reprezintă o prioritate pentru România în exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.” a declarant secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici.
Agenda evenimentului se regăsește pe portalul
Președinției:  https://www.romania2019.eu