16 – 20 DECEMBRIE 2019

                                                            SĂPTĂMÂNA DIALOGULUI CU SOCIETATEA CIVILĂ

    “Acționăm împreună pentru egalitate de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice!

 Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați organizează, în perioada 16 – 20 decembrie 2019, Săptămâna Dialogului cu Societatea Civilă, la sediul său din București, Intr. Camil Petrescu, nr.5, sect.1.

Cu această ocazie, invităm toate organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniile egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței domestice care doresc să participe la sesiunile de dialog, să confirme intenția de participare la adresa secretariat@anes.gov.ro până la data de 12 decembrie 2019, ora 12.00.

De asemenea, în vederea planificării sesiunilor de dialog vă adresăm rugămintea de a ne comunica la momentul confirmării și datele unei persoane de contact.