SĂPTĂMÂNA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI
6-11 MAI 2019
8 mai 2019 “Ziua egalității de șanse între femei și bărbați”

Egalitatea de sanse între femei si bărbați reprezintă o valoare fundamentală a democrației sociale, pe care Guvernul României o promovează în baza obiectivelor din Programul de Guvernare – Subcapitolul 8 – “Respect si demnitate pentru femei”, din cadrul Capitolului Politici Publice în Domeniul Muncii si Justitiei Sociale, care cuprinde măsuri concrete, obiective specifice clare si coerente pentru promovarea acestui principiu fundamental, consfințit în documente programatice la care România a aderat: Agenda ONU 2030, Angajamentul Strategic al Uniunii Europene privind Egalitatea de Gen, Convenția ONU CEDAW, Convenția Consiliului Europei privind Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, cunoscută drept Convenția de la Istanbul.
În baza acestor documente programatice #ANES prin #MMJS promovează politici publice coerente, prin reglementări legislative și prin dezvoltarea unor mecanisme și instrumente, în scopul promovării perspectivei de gen, în toate domeniile vieții publice și în vederea prevenirii și combaterii oricăror forme de violență împotriva femeilor.

În contextul celebrării zilei de 8 mai – Ziua națională a egalității de șanse între femei și bărbați, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) organizează o serie de evenimente sub egida ”Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați” cu scopul de a crește nivelul conștientizării beneficiilor reale pe care le aduc societății românești în ansamblu promovarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și barbați.
Împuternicirea femeilor în toate domeniile vieții publice, fie că vorbim de educație, sănătate, piața muncii, antreprenoriat, leadership sau funcții de decizie, reprezintă un demers în măsură să aducă valoare adăugată și bunăstare socială în România.

În “Săptămâna Egalității de Șanse între Femei și Bărbați”, 6-11 Mai 2019, reprezentanții ANES se vor deplasa în licee din țară pentru a premia elevii implicați în activitățile proiectului “Justice has no gender” prin realizarea de campanii de sensibilizare cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen și față de persoanele cu dizabilități și/sau de etnie.
1. Pe baza bunei colaborări cu inspectoratele școlare, a interesului deosebit al cadrelor didactice și în contextul implementării Proiectului cu finanțare europeană ”Justice has no gender”, ANES organizează în data de 8 mai, în cadrul Colegiul Național Matei Basarab din București, evenimentul de lansare a unui instrument educațional inovator, o resursă educațională destinată profesorilor, cu scopul de a oferi acestora o modalitate de îmbunătățire a competențelor și abilităților în ceea ce privește dezvoltarea de programe alternative și non-formale care să abordeze prevenirea și combaterea violenței bazate pe criterii de gen, a stereotipurilor de gen, precum și promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.
La eveniment sunt invitați: domnul Florian Lixandru, Secretar de Stat pentru Învățământ Preuniversitar în cadrul Ministerului Educației Naționale, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar General/ al Municipiului Bucuresti, cadre didactice interesate de abordări non-formale ale educației școlare, reprezentanți ai altor instituții de învățământ, partenerii de proiect, reprezentanții liceelor care au implementat deja activitățile proiectului (liceele implicate in activitatea pilot a proiectului).
2. ANES va acorda diplome onorifice pentru implicarea elevilor în promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și pentru promovarea mesajelor elaborate în cadrul campaniilor desfășurate: Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzău, Liceul Teoretic „Stefan cel Mare” din Râmnicu Sărat, Liceul Teoretic „Petru Cercel” și Liceul Teoretic „I.H. Rădulescu” din Târgoviște, Liceul Pedagogic ”D.P. Perpessicius” din Brăila și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

3. Participarea doamnei Grațiela Draghici, Secretar de stat al ANES, la Conferința cu tema „Egalitatea de gen – obiectiv de dezvoltare durabilă”, care se va desfășura miercuri 8 mai, la Sala de Sedință a Comisiei pentru Politică Externă a Palatului Parlamentului.

4. În data de 9 mai 2019, doamna Grațiela Drăghici, Secretar de stat al ANES și domnul Alin Grigore, Secretar general al Federației Române de Lupte (FRL), vor semna un Protocol de colaborare în domeniul promovării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin care se continuă colaborarea dintre cele 2 entități. Acest demers este de bun augur având în vedere implicarea acestei federații în lupta pentru combaterea stereotipurilor de gen prin activitățile derulate în ultimii doi ani, de când a fost semnat primul Protocol de colaborare.

5. Pe baza bunei colaborări cu Federația Română de Lupte, în perioada 9 – 12 mai 2019, ANES va marca Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul Turneului Internațional de Lupte pentru Cadeți, ce se va desfășura la București, acordând diplome de Ambasador al egalității de șanse între femei și bărbați, membrilor delegației României cât și membrilor delegațiilor internaționale care iau parte la turneu (sportivi, antrenori).

6. În cadrul Turneului Internațional de Lupte pentru Cadeți, câțiva sportivi, fete și băieți, vor transmite scurte mesaje de susținere a egalității de șanse între femei și bărbați.

7. Pe parcursul acestei “Săptămâni a Egalității de Șanse” vor fi prezentate pe pagina de internet a ANES o serie Campanii de conștientizare pentru a reduce discriminarea și violența pe criterii de gen, realizate de cei 650 elevi, în cadrul Proiectului “Justice has no gender”.