La data de 8 aprilie, Helena Dalli, comisarul UE pentru egalitate, împreună cu Nicolas SCHMIT, comisarul UE pentru locuri de muncă și drepturi sociale și comisarul UE pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, au adresat o scrisoare deschisă către guvernele statelor Uniunii Europene, prin care solicită acestora să adopte măsurile necesare în vederea protejării persoanelor vulnerabile și să asigure că acestea vor primi sprijinul necesar în timpul crizei COVID-19.

Comisia Europeană reamintește statelor membre modul în care inițiativele luate la nivelul Uniunii vin să susțină eforturile la nivel național. Aceste inițiative sunt:

​​Inițiativa pentru investiții de răspuns Coronavirus (CRII), dar și Fondurile sociale europene (FSE),

Fondul pentru ajutor european pentru cei mai defavorizați (FEAD)

Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie (REC).

STELLA KYRIAKIDES MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND FOOD SAFETY

HELENA DALLI MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION EQUALITY

NICOLAS SCHMIT MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION JOBS AND SOCIAL RIGHTS

 Brussels, 8 April 2020

Stimați miniștri,

Consecințele devastatoare ale pandemiei de corona-virus ne pun în fața unei provocări fără precedent în Uniunea Europeană și în lume. Ne afectează viața, modul de a trăi și societatea având consecințe importante asupra economiei globale.

Prioritatea Comisiei Europene este de a proteja sănătatea și bunăstarea tuturor cetățenilor UE și de a lucra pe toate fronturile pentru a stopa răspândirea virusului în UE și la nivel mondial. În aceste momente provocatoare, mai mult ca niciodată, trebuie să fim atenți în mod deosebit la persoanele cele mai vulnerabile ale societăților noastre, care sunt expuse sever riscurilor și au nevoie de sprijin special. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că valorile fundamentale ale UE pentru egalitate și nediscriminare sunt la fel de puternice ca întotdeauna.

Oferim sprijinul nostru în eforturile dumneavoastră de a ne asigura că măsurile de răspuns la situații de urgență iau în considerare și grupurile vulnerabile. Serviciile noastre sunt gata să ajute la schimbul de bune practici cu privire la modul de abordare a situațiilor specifice fiecărui grup vulnerabil. O serie de practici inovatoare sunt în prezent puse în aplicare în diferite state membre – acestea pot fi aplicate și în alte state.

În ceea ce privește grupurile cele mai vulnerabile, am dori să atragem atenția asupra persoanelor mai în vârstă, persoanelor cu dizabilități, persoanelor coabitante cu parteneri abuzivi, persoanelor LGBTI, comunităților de romi și persoanelor fără adăpost.

Persoanele în vârstă sunt unul dintre cele mai vulnerabile grupuri afectate de COVID-19. Cei din unitățile de îngrijire rezidențială prezintă un risc deosebit la infectare, iar cei care locuiesc singuri pot fi supuși la izolare și la lipsa accesului la serviciile necesare. În plus, persoanele în vârstă, care se bazează pe servicii sociale, cum ar fi livrarea de mese sau ajutoare pentru îngrijirea zilnică, sunt expuse riscurilor în cazul în care serviciile s-au redus, nu sunt furnizate la standardele sanitare necesare sau nu sunt deloc furnizate.

Am văzut un val de solidaritate fără precedent în Europa, un număr de voluntari care ajută la furnizarea de servicii medicale și alte servicii pentru persoanele vulnerabile, în special persoanelor în vârstă. Totuși, este responsabilitatea noastră, ca autorități publice, să asigurăm serviciile necesare.

De asemenea, o atenție deosebită este necesară pentru asigurarea informării despre COVID19 a persoanelor cu dizabilități, atât despre evoluția situației, cât și despre îngrijirea personală și serviciile disponibile, prin informații transmise într-un format accesibil, ușor de citit și de înțeles, prin asigurarea interpretării în limbajului semnelor și prin subtitrare pe ecrane TV.

Vă încurajăm să vă asigurați că toate anunțurile publice privind COVID-19 ajung la toți membrii societății. De asemenea, vă îndemnăm să vă asigurați că numerele de urgență legate de COVID-19 sunt accesibile sau că sunt disponibile soluții alternative.

Nicio persoană care necesită îngrijiri medicale din cauza COVID-19 nu ar trebui să fie privată de îngrijirile necesare din cauza vârstei sau a unei dizabilități. Mai mult, unele persoane cu dizabilități depind de îngrijitori și de asistenți personali, unii la domiciliu, alții în medii rezidențiale. Asigurarea continuității acestor servicii cu o abordare sporită a măsurilor de protecție a sănătății ar trebui să fie o prioritate.

Femei, bărbați și copii care sunt izolați acasă cu parteneri abuzivi sau membrii familiei prezintă un risc deosebit din cauza măsurilor de izolare. Măsurile de restrângere a dreptului de deplasare pot conduce la creșterea măsurilor de control coercitiv aplicate de către abuzatori și a incidentelor de violență fizică, psihologică, economică și sexuală sau de  neglijare. Victimele aflate în izolare au mai puține posibilități de a solicita ajutor. Prin urmare, este important să se asigure accesul efectiv la serviciile de asistență on-line și off-line, inclusiv la adăposturi și alte tipuri de servicii sociale, și să fie protejate de violențe suplimentare în caz de nevoie.

Vă încurajăm să păstrați adăposturile și locuințele de urgență pentru toate femeile și copiii care trebuie să iasă din casele lor pentru protecție și să facilitați accesul la aceste servicii.

Persoane LGBTI pot solicita protecție împotriva violenței domestice și a abuzurilor homo-fobe sau trans-fobe din partea părinților sau coabitanților în urma introducerii măsurilor de izolare la domiciliu. Constrângerile de ordin locativ și financiar și nevoia percepută de izolare, contribuie de asemenea la creșterea riscurilor în rândul membrilor comunității LGBTI.

Comunitățile de romi trăiesc de obicei în medii cu densitate mare a populației. Câțiva factori, cum ar fi bolile cronice și netratate, ajutorul sanitar deficitar, lipsa apei potabile, accesul limitat la serviciile de sănătate, conștientizarea scăzută a igienei, încadrarea deficitară pe piața muncii și lipsa de beneficii sociale și migrația frecventă au expus aceste comunități la un risc mai mare în fața răspândirii potențial rapide a virusului.

Vă atragem atenția asupra importanței disponibilității alimentelor și a apei potabile pentru toți, precum și a livrării de produse sanitare indispensabile și de medicamente. Aceasta presupune utilizarea operatorilor de teren și a mediatorilor sanitari care lucrează în aceste comunități pentru a oferi sprijinul atât de necesar, în condiții de siguranță.

Criza COVID-19 agravează inegalitățile rasiale preexistente în societățile noastre, cu consecințe de amploare. Din cauza stigmatizării, stereotipurilor și discriminării rasiale, persoanele din categorii rasiale minoritare (în special persoanele cu descendență din Africa, Orientul Mijlociu și Asia), solicitanții de azil și persoanele fără documente se confruntă cu provocări suplimentare în aceste perioade dificile.

Trebuie să se investească eforturi suplimentare pentru a ajunge la persoanele din categorii minoritare în vederea asigurării accesului acestora la informații despre COVID-19 și la societate în general și pentru a fi luate măsurile necesare pentru ca ura împotriva minorităților rasiale să nu se răspândească în contextul crizei.

Riscuri identificate mai sus sunt de obicei accentuate atunci când sunt corelate cu dificultăți economice sau de locuire. Prin urmare, nu în ultimul rând, vă recomandăm să acordați o atenție deosebită persoanelor fără adăpost. Este într-adevăr imposibil să respecți izolarea la domiciliu atunci când nu ai o casă și chiar asigurarea măsurilor de igienă personală necesare, cum ar fi spălatul mâinilor, devine o provocare. Mai mult decât atât, persoanele care fără adăpost au adesea patologii și asociate cu probleme de sănătate mintală. Vă invităm să abordați provocările legate de protecția sănătății mintale și fizice a persoanelor fără adăpost.

Comisia Europeană folosește toate instrumentele de care dispune pentru a coordona răspunsul în fața COVID-19, oferind sprijin financiar și suport tehnic statelor membre. A fost adoptată în data de 13 martie prima „Inițiativă de investiții pentru răspunsul la Corona-virus” (CRII) de 37 de miliarde de euro. Această inițiativă va permite mobilizarea rezervelor de numerar disponibile din Fondurile Structurale și de Investiții Europene pentru a combate imediat criza.Ați primit recent îndrumările noastre cu privire la inițiativă.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

Inițiativa pentru investiții ”Corona-virus (CRII) Plus”, adoptată săptămâna aceasta, propune măsuri suplimentare decisive. Acestea includ flexibilitatea transferului de resurse între Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune, între categoriile de regiuni și posibilitatea de a solicita 100% cofinanțare UE pentru Programele Regionale.

Ambele inițiative permit Fondului Social European (FSE) să abordeze nu numai cele mai urgente nevoi ale sistemelor de asistență medicală ca o primă prioritate, ci și să ajute la protejarea celor mai defavorizate categorii care prezintă un risc crescut de expunere în fața corona-virusului, prin asistență socială sporită oferită acestor grupuri vulnerabile.

Fondul pentru Ajutor European pentru cei mai Defavorizați (FEAD) va avea rolul de fond UE care protejează în mod eficient categoriile de populație cele mai vulnerabile. Măsurile propuse prin inițiativa ”CRII Plus” permit statelor membre flexibilitatea de a introduce noi instrumente pentru a oferi sprijin prin FEAD, cum ar fi de exemplu acordarea de vouchere electronice. Suportul FEAD poate fi folosit și pentru a furniza materiale de protecție, inclusiv dezinfectanți și truse de igienă, celor care sunt angajați prin organizații partenere sau ca voluntari în distribuirea alimentelor sau a bunurilor de bază celor din categoriile cele mai vulnerabile. În conformitate cu normele revizuite, măsurile de răspuns întreprinse de statele membre sunt eligibile retroactiv începând cu 1 februarie 2020.

De asemenea, sunt disponibile fonduri în cadrul Programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” (REC) pentru consolidarea serviciilor de sprijin și a măsurilor de protecție pentru victimele violenței, inclusiv violența domestică, printr-un apel de propuneri cu un buget de 12,4 milioane EUR. De asemenea, Programul Justiție va finanța printr-un apel de propuneri de finanțare pentru acțiuni de susținere a proiectelor transnaționale pentru îmbunătățirea drepturilor persoanelor suspectate sau acuzate de infracțiuni și drepturile victimelor criminalității, cu un buget de 3 milioane EUR.

În cadrul Inițiativei de investiții pentru răspunsul la Corona-virus, Comisia Europeană urmărește, de asemenea, colaborarea cu ONG-urile și alte instituții care ar putea oferi locuințe, servicii medicale și sprijin social pentru grupurile vulnerabile în timpul crizei COVID-19.

Apelăm la eforturile voastre de a continua protejarea tuturor europenilor, inclusiv a celor mai vulnerabili. Este responsabilitatea noastră comună de a atenua consecințele pe care această criză le poate avea asupra inegalităților sociale și economice. Prin urmare, vă îndemnăm să utilizați la maximum sprijinul oferit prin aceste instrumente pentru a vă asigura că grupurile vulnerabile sunt protejate în contextul în care accesul inegal la servicii de sănătate sau inegalitățile de orice fel, pot avea efecte dăunătoare asupra noastră, a tuturor. Serviciile noastre evaluează situația zilnic și sunt pregătite să ofere îndrumări suplimentare cu privire la instrumentele menționate mai sus.

Cu considerație,

(e-signed)

Stella Kyriakides

(e-signed)

Helena Dalli

(e-signed)

Nicolas Schmit