Secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a participat la „Reuniunea Informală a Miniștrilor pentru Egalitatea de Șanse din UE 28, statele EFTA și din Balcanii de Vest”, organizată de către Președinția austriacă a Uniunii Europene, în data de 12 octombrie 2018.

Evenimentul a reprezentat un demers comun al Trio-ului Președințiilor estoniene, bulgare și austriece și a avut ca principal obiectiv aducerea în prim plan, pe agenda priorităților UE, a temei egalității de gen.

Pe parcursul evenimentului, programul a cuprins două sesiuni de lucru în care au fost dezbătute următoarele problematici: Tema „Egalitatea de șanse, tineret și digitalizare” și un panel concentrat pe tema unei Declarații comune “Egalitatea de gen ca prioritate a Uniunii Europene în prezent și în viitor “.

În cadrul primei sesiuni de lucru, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a prezentat succint principalele măsuri întreprinse în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu accent pe prezentarea instrumentelor legislative dezvoltate pe digitalizare. Astfel, în contextul reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie „Work Life Balance”, a subliniat oportunitățile din perspectiva noii Legi a Teleworking-ului, care vizează contracte de muncă flexibile și la distanță, acestea fiind un instrument important pentru realizarea echilibrului între viața profesională și cea personală. Intervenția a vizat și reglementarea legislativă a profesiei de „expert în egalitate de șanse”, instrument novator și eficient prin care se urmărește o schimbare fundamentală de paradigmă, în contextul noilor provocări de pe piața muncii, care se fac simțite și în sfera digitală.

În marja Reuniunii, demnitarul român a avut o serie de întrevederi bilaterale, cu secretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Familie, Vârstnici, Femei și Tineri din Germania, Juliane Seifert, cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății și Afacerilor Sociale din Suedia, Madeleine Harby Samuelsson și cu directorul general al Direcției Generale Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, în calitate de șef al delegației spaniole, Pilar Liop. Discuțiile au vizat măsurile întreprinse de Guvernul actual, în vederea implementării mecanismelor și instrumentelor legislative din aria de activitate a ANES, respectiv egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice și prezentarea priorităților și evenimentelor stabilite la nivel național pentru perioada exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene. Ca notă comună a discuțiilor, accentul a fost pus pe posibilitatea deblocării Directivei privind reprezentarea femeilor în consiliile administrative ale companiilor listate la bursă (Women on Boards).

La finalul Reuniunii, în urma dezbaterilor din cadrul evenimentului, a avut loc Ceremonia de semnare a Declarației comune “Egalitatea de gen ca prioritate a Uniunii Europene în prezent și în viitor” de către reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene. Link – Joint Declaration – Gender Equality as a priority of the European Union

GALERIE FOTO