În data de 29 octombrie 2020, a început seminarul de instruire, care face parte dintr-o serie de activități, pe care Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în calitate de Beneficiar, îl organizează în cadrul proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”.
Formatorul, doamna Laura Albu, cu expertiză de excepție în domeniul egalității de gen și violenței domestice, cu multiple programe de formare la activ și cu o perspectivă vastă asupra problematicii, este în prezent președintele Romanian Women’s Lobby și vicepreședintele European Women’s Lobby.
Seminarul se concentrează pe instruirea celor 42 de responsabili de servicii sociale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și de la nivelul Direcțiilor de Asistență Socială, în calitate de parteneri ai proiectului.
Responsabilii de servicii sociale din cadrul proiectului POCU/465/4/4/128038 – “Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!” au rol determinant în coordonarea locuințelor protejate și, în egală măsură, asigură interconectarea cu serviciile specializate integrate create în cadrul proiectului, respectiv 42 de grupuri de suport și 42 de cabinete de consiliere vocațională.
Evenimentul asigură un cadru adecvat pentru dialogul interactiv și va genera aprofundarea cunoștințelor și sporirea capacității de intervenție în prevenirea și combaterea violenței domestice.

Galerie Foto